Sponsoriem PDF Print E-mail

SIA ELAMO aicina sadarboties Latvijas uzņēmējus, ar sponsorēšanu

atbalstot autosportu,vienlaicīgi popularizējot savu firmu vai pārstāvēto

preču zīmju atpazīstamību.

Latvijas Republikas likumdošana paredz nodokļu atvieglojumus sponsoriem -

samazināt firmas peļņas nodokli par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas

Latvijas Republikā reģistrētam sporta organizācijām. Summa uz kuru attiecas

nodokļu atvieglojumi nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējās nodokļa summas.

Piemērs:

Firmai “Veiksminieks” peļņas nodoklis pilna apmērā jāpārskaita valsts budžeta,

taču firma izvēlas rīkoties savādāk - 20 procentus no firmas peļņas ziedot konkrētam

sporta klubam vai konkrētam aktivitātēm pretī saņemot savas firmas vārda

popularizēšanu kluba piedāvātajos veidos

(skatīt piedāvājumu tālāk).

Tātad:

Firmai ir jāmaksā valstij peļņas nodoklis Ls 1000,- 20 %, kas ir Ls 200,- var tikt

ziedoti sporta klubam pretim saņemot šo likuma noteikto atlaidi ziedotie Ls 200,-

ir līdzvērtīgi Ls 170,- nodokļa tiek saņemts Ls 200,- vērts pakalpojums, samaksājot

par to Ls 30,-. Valstij firma samaksās Ls 1000 – 200 +30 = Ls 830 Sponsorējuma

rezultātā firma “Veiksminieks” pārskaitīs valsts budžeta nevis Ls 1000,- bet gan

tikai Ls 830,- pretim saņemot ieguvumu par Ls 200,-!

Lūk 10 iemesli, kāpēc daudzi uzņēmumi Latvija jau atbalsta auto un motosporta

pasākumus un sportistus:

1. Autosports ir viens no populārākajiem sporta veidiem ne tikai Latvija, bet ari

pasaulē.

2. Pasākumus ierauga un apmeklē pirktspējīga auditorija.

3. Gada laika autosacīkstes Latvija apmeklē vairāk nekā 200 tūkstoši skatītāju.

4. Gada laika prese parādās vairāk nekā 600 ar autosportu saistītu publikāciju.

5. Katru nedēļu autosporta aktualitātes tiek apkopotas pusstundu gara LTV-7

raidījumā “Autosporta programma Nr.1”, ka ari loti daudz autosportuatspoguļo

Latvijas reģionālajās televīzijās.

6. Ātrums, dinamika, azarts – labi vadmotīvi ne tikai autosportam, bet ari Jūsu

uzņēmumam.

7. Autosporta atbalstītajiem tiek dotas ekskluzīvas tiesības piedalīties autosporta

radīšana un pat iespēja pašam izbaudīt autosportista izjūtas.

8. Sponsoram ir iespējas iegūt peļņas nodokļa atlaidi 85 procentu apmēra.


9. Sponsorēšana ir lieliska izdevība par naudu, kas tāpat nepaliktu uzņēmumam un

būtu jāmaksā nodokļos, reklamēt sevi un savu preci!

Ja Jūs vēlaties piedalīties autosporta vides pilnveidošanā, pretim saņemot atpazīstamību un popularitāti, dariet to zināmu
mums un mes jūs iesaistīsim!