Elektroietaišu izbūve PDF Print E-mail

1. Dzivojamo un sabiedrisko ēku elektroapgādes, apgaismojuma,

zibens aizsardzības un zemējuma ietaišu izbūve līdz 1000V;

2. Elektrotehnisko mērījumu veikšana ar kalibrētiem mēraparātiem.